40 Sunrise B, Central Street, KĐT The Manor Central Park Nguyễn Xiển

0904 808 996

Các sản phẩm thịt - Meat

Iberico diềm má heo

210.000đ
1

Các sản phẩm thịt - Meat

Iberico má heo

175.000đ
1

Các sản phẩm thịt - Meat

Iberico Ba rọi cắt mỡ

120.000đ
1

Các sản phẩm thịt - Meat

Lõi nạc vai bò Mỹ

285.000đ
1

Các sản phẩm thịt - Meat

Sườn bò có xương

360.000đ
1

Các sản phẩm thịt - Meat

Thịt lợn đen Iberico - Diềm thăn cắt lát

160.000đ
1

Các sản phẩm thịt - Meat

Thịt lợn đen Iberico - thịt cổ nạc dăm

225.000đ
1

Các sản phẩm thịt - Meat

Thịt bò Úc xay Sanchoku 100g

60.000đ
1

Các sản phẩm thịt - Meat

Thịt bò xay black angus 150g

75.000đ
1

Các sản phẩm thịt - Meat

Sườn bò rút xương

660.000đ
1

Các sản phẩm thịt - Meat

Thịt bò Mỹ lúc lắc

255.000đ
1

Các sản phẩm thịt - Meat

Sườn bò Kobe Mỹ

795.000đ
1