40 Sunrise B, Central Street, KĐT The Manor Central Park Nguyễn Xiển

0904 808 996

Các sản phẩm thịt - Meat

Lõi vai bò Kobe Mỹ

700.000đ
1

Các sản phẩm thịt - Meat

Ribeye bò Mỹ

565.000đ
1

Các sản phẩm thịt - Meat

Striploin bò Mỹ

435.000đ
1

Các sản phẩm thịt - Meat

Dẻ sườn bò Mỹ

310.000đ
1

Các sản phẩm thịt - Meat

BBQ Sườn cừu

405.000đ
1