40 Sunrise B, Central Street, KĐT The Manor Central Park Nguyễn Xiển

0904 808 996

Thịt nguội - Đồ ăn kèm - Delicatessen

Ham sliced Gran Reserva

225.000đ
1

Thịt nguội - Đồ ăn kèm - Delicatessen

Salchichon Iberian CEBO

160.000đ
1

Thịt nguội - Đồ ăn kèm - Delicatessen

Chorizo Iberian CEBO

160.000đ
1

Thịt nguội - Đồ ăn kèm - Delicatessen

Iberico mix S

330.000đ
1

Thịt nguội - Đồ ăn kèm - Delicatessen

Iberico mix 3

265.000đ
1

Thịt nguội - Đồ ăn kèm - Delicatessen

Salchichon Extra Slice 100g

110.000đ
1

Thịt nguội - Đồ ăn kèm - Delicatessen

Thịt heo muối thái sẵn Iberico Shoulder 90g

350.000đ
1

Thịt nguội - Đồ ăn kèm - Delicatessen

Khoai tây Mydibel cắt 9/9

65.000đ
1

Thịt nguội - Đồ ăn kèm - Delicatessen

Khoai tây Mydibel cắt 7/7

65.000đ
1

Thịt nguội - Đồ ăn kèm - Delicatessen

Oliu xanh nguyên trái Crespo 935ml

110.000đ
1

Thịt nguội - Đồ ăn kèm - Delicatessen

Oliu xanh nguyên trái Crespo 370ml

55.000đ
1

Thịt nguội - Đồ ăn kèm - Delicatessen

Chorizo Pamploma

110.000đ
1