40 Sunrise B, Central Street, KĐT The Manor Central Park Nguyễn Xiển

0904 808 996

Đồ khô - Grocery

Nestle Hot choco

80.000đ
1

Đồ khô - Grocery

Yến mạch Quaker ăn liền 800g

185.000đ
1

Đồ khô - Grocery

Hạt diêm mạch trắng Quinoa 500g

200.000đ
1

Đồ khô - Grocery

Mì sợi Tagliatelle a nido (Organic) 250g

85.000đ
1

Đồ khô - Grocery

Nui Penne Rigate (Organic) 500g

130.000đ
1

Đồ khô - Grocery

Mì sợi whole wheat Spaghetti 500g

60.000đ
1

Đồ khô - Grocery

Mì sợi Spaghetti (Organic) 500g

130.000đ
1

Đồ khô - Grocery

Mì sợi Fettuccine a nido 250g

75.000đ
1