40 Sunrise B, Central Street, KĐT The Manor Central Park Nguyễn Xiển

0904 808 996

Hoa quả đóng hộp - Fruit Can

Cocktail trái cây

65.000đ
1

Hoa quả đóng hộp - Fruit Can

Đào thái lát

80.000đ
1

Hoa quả đóng hộp - Fruit Can

Nước ép lựu Pfanner 1L

85.000đ
1

Hoa quả đóng hộp - Fruit Can

Nước ép trái cây hỗn hợp 100% Pfanner 1L

90.000đ
1

Hoa quả đóng hộp - Fruit Can

Nước ép táo 100% Pfanner 1L

80.000đ
1

Hoa quả đóng hộp - Fruit Can

Syrup hibiscus

65.000đ
1

Hoa quả đóng hộp - Fruit Can

Đài hoa khô Hibiscus 55g

55.000đ
1

Hoa quả đóng hộp - Fruit Can

Đào đóng hộp Atlas

80.000đ
1