40 Sunrise B, Central Street, KĐT The Manor Central Park Nguyễn Xiển

0904 808 996

Gia vị, Sốt - Seasoning, Sauce

Tương cà heinz 300g

35.000đ
1

Gia vị, Sốt - Seasoning, Sauce

Dấm Ý Casa Rinaldi 250ml

75.000đ
1

Gia vị, Sốt - Seasoning, Sauce

Sốt ớt Tabasco

75.000đ
1

Gia vị, Sốt - Seasoning, Sauce

Dầu oliu extra virgin organic 250ml

110.000đ
1

Gia vị, Sốt - Seasoning, Sauce

Giấm táo Apple Cider Vinegar 500ml

150.000đ
1

Gia vị, Sốt - Seasoning, Sauce

Mù tạc Dijon 200g

105.000đ
1

Gia vị, Sốt - Seasoning, Sauce

Giấm Aceto Balsamico 500ml

65.000đ
1

Gia vị, Sốt - Seasoning, Sauce

Dầu oliu extra vergin santagata 500ml

210.000đ
1

Gia vị, Sốt - Seasoning, Sauce

Lá nguyệt quế khô Bay Leaves 8g

50.000đ
1

Gia vị, Sốt - Seasoning, Sauce

Húng tây khô Thyme 22g

45.000đ
1

Gia vị, Sốt - Seasoning, Sauce

Húng quế khô Basil 16g

45.000đ
1

Gia vị, Sốt - Seasoning, Sauce

Lá hương thảo khô Rosemary 25g

45.000đ
1