40 Sunrise B, Central Street, KĐT The Manor Central Park Nguyễn Xiển

0904 808 996

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1, Tôm bắc cực

https://drive.google.com/file/d/1H1SNUYf6xVJDabPxNleaKiRsd05uVJTo/view?usp=sharing

 

2. Ốc bulot

https://drive.google.com/file/d/175RYLzwpLcOoioujxCXe8KplImqHXAUR/view?usp=sharing

 

3.Sò Điệp Nhật

https://drive.google.com/file/d/1CSdMeWSUzYjfJhmQJJrWLxnUZ6-iLq5O/view?usp=sharing

 

4. Hàu Nhật

https://drive.google.com/file/d/1vDTxcfnCSHKg-hW3fx9SkUq0b0hK0l9l/view?usp=sharing

 

5. Bạch tuộc Nhật

https://drive.google.com/file/d/1Ov0QgUrgj18CqlneeOcNlgXBV8mZqlKQ/view?usp=sharing

 

6. Saba Nhật

https://drive.google.com/file/d/1ZqbaH_Rh6yyXwtYRXwq893F7W9dOTkDh/view?usp=sharing

 

7. Vẹm Chile

https://drive.google.com/file/d/1gTN0JLa_-qFO6HbHRqk7GoBRZsZOXjSz/view?usp=sharing

 

8. Tôm hùm

https://drive.google.com/file/d/1gTN0JLa_-qFO6HbHRqk7GoBRZsZOXjSz/view?usp=sharing

 

9. Cụm cua tuyết

https://drive.google.com/file/d/1zeP_5LzLdGco9Z99scVVQs6CLBWhLlRH/view?usp=sharing

 

10. Cá tuyết

https://drive.google.com/file/d/1ZUGwqxzc6x7S6RRGQE17dM3oUVEUgQEK/view?usp=sharing

 

11. Vẹm new Zealand

https://drive.google.com/file/d/1HJOiyxrxXxBCu3kJIqNRtXDRP8A6SydW/view?usp=sharing

 

12. Thịt heo

https://drive.google.com/file/d/1RZ5J5c8y419KmuQIHEqePADPh1vAQYM9/view?usp=sharing

 

13. Thịt bò

https://drive.google.com/file/d/1vPxBysLRCCp-EeSgHz7LyidGKoJGGBeP/view?usp=sharing