40 Sunrise B, Central Street, KĐT The Manor Central Park Nguyễn Xiển

0904 808 996

Gia vị, Sốt - Seasoning, Sauce

Lá kinh giới khô Oregano grinder 12g

95.000đ
1

Gia vị, Sốt - Seasoning, Sauce

Hạt tiêu Jamaica Allspice grinder 35g

135.000đ
1

Gia vị, Sốt - Seasoning, Sauce

Bột ớt vị cay Hot Paprika 75g

100.000đ
1

Gia vị, Sốt - Seasoning, Sauce

Bột ớt Piment De Cayenne 120g

200.000đ
1