40 Sunrise B, Central Street, KĐT The Manor Central Park Nguyễn Xiển

0904 808 996

Dairy - Sản phẩm từ sữa

Phô mai Camembert Paysan Breton 125g

90.000đ
1

Dairy - Sản phẩm từ sữa

Sữa Tiệt Trùng Vị Sô Cô La Pauls 200ml

18.000đ
1

Dairy - Sản phẩm từ sữa

Anchor Lite Milk 1L

55.000đ
1

Dairy - Sản phẩm từ sữa

Anchor Fresh Milk 1L

55.000đ
1

Dairy - Sản phẩm từ sữa

Anchor Whipping cream 250ml

70.000đ
1

Dairy - Sản phẩm từ sữa

Anchor Bơ vỉ 10g

5.000đ
1

Dairy - Sản phẩm từ sữa

Anchor Bơ lạt 227g

110.000đ
1

Dairy - Sản phẩm từ sữa

Anchor Bơ mặn 250g

110.000đ
1

Dairy - Sản phẩm từ sữa

Sữa chua uống Hy Lạp Strawberry 150ml

45.000đ
1

Dairy - Sản phẩm từ sữa

Sữa chua uống Hy Lạp Blueberry 150ml

45.000đ
1

Dairy - Sản phẩm từ sữa

Sữa chua Hy Lạp Strawberry 150g

70.000đ
1

Dairy - Sản phẩm từ sữa

Sữa chua Hy Lạp Peach 150g

70.000đ
1