40 Sunrise B, Central Street, KĐT The Manor Central Park Nguyễn Xiển

0904 808 996

Beef Pizza

Pizza bò băm

215.000đ

Seafood Pizza

Pizza hải sản

215.000đ

Sausage Pizza

Pizza xúc xích

215.000đ

Pizza Hawaiian

Pizza Thịt nguội với Dứa

215.000đ

Fresh Mozzarella Cheese Pizza with Rocket and Tarragon Sauce

Pizza cheese moza tươi với rau rocket và sốt húng tây

215.000đ

Beef Bolognese Spaghetti

Mỳ ý sốt bò băm

120.000đ

Seafood Spaghetti with Cream and Tarragon Sauce

Mỳ hải sản sốt kem lá húng

130.000đ

Carbonara Spaghetti

Mỳ Cacbonara

130.000đ

Spaghetti with Creamy Cheese Sauce

Mỳ Ý sốt kem cheese

130.000đ

BANANE FLAMBÉE WITH ICE CREAM

Chuối đốt rượu với kem

99.000đ

Brownie

Brownie

75.000đ

Gelato Ice Cream

Kem Gelato (4 vị)

40.000đ

Tiramisu

Tiramisu

65.000đ