40 Sunrise B, Central Street, KĐT The Manor Central Park Nguyễn Xiển

0904 808 996

Hải sản lạnh - Cold Seafood

Cá Saba Nauy Fillet 155gr

65.000đ
1

Hải sản lạnh - Cold Seafood

Cá Tuyết Nauy 1 khay

285.000đ
1

Hải sản lạnh - Cold Seafood

Cua Tuyết Tách Vỏ 600g

1.100.000đ
1

Hải sản lạnh - Cold Seafood

Tôm Hùm Canada 1 con

430.000đ
1

Hải sản lạnh - Cold Seafood

Vẹm Chile Nguyên Mảnh 1kg

265.000đ
1

Hải sản lạnh - Cold Seafood

Vẹm Nửa Mảnh New Zealand 1kg

400.000đ
1

Hải sản lạnh - Cold Seafood

Sò Điệp Nhật 1kg

225.000đ
1

Hải sản lạnh - Cold Seafood

Ốc Bulot Pháp 1kg

375.000đ
1

Hải sản lạnh - Cold Seafood

Tôm Bắc Cực 500gr

250.000đ
1

Hải sản lạnh - Cold Seafood

Tôm Bắc Cực 250gr

155.000đ
1

Hải sản lạnh - Cold Seafood

Hàu Nhật Bản hộp 8 con

535.000đ
1

Hải sản lạnh - Cold Seafood

Hàu Nhật Bản hộp 4 con

280.000đ
1